onsdag, augusti 24, 2005

Bolognaprocessen: Att börja i rätt ände

När jag var i Schweiz försökte jag läsa nyheterna i tidningen. En morgon hittade jag två intressanta artiklar i Tages-Anzeiger om skolan och högskolan.

I ena kanten av en sida fanns en notis om "die Bologna-Reform", alltså Bolognaprocessen, det europeiska samarbetet inom högre utbildning, och om hur bra det är för schweiziska yrkeshögskolor att utbildningar i olika länder snart kommer att kunna jämföras med varandra.

I andra kanten av samma sida hittade jag en artikel om det schweiziska skolsystemet, från första klass till universitetsnivå, som redogör för att nu är det dags att försöka samordna de olika kantonernas (motsvarar län, fast med mycket, mycket mer makt) system. Olika kantoner har olika upplägg för skolstartsålder, betygssystem, alternativ i högstadie- och gymnasieålder et cetera. Idag kan det vara svårt för en familj att flytta från en kanton till en annan eftersom barnen kan behöva gå om klasser, men detta tycks vara på väg att lösas nu.

Att se dessa två artiklar på samma uppslag gör det så uppenbart: Bolognaprocessen är ett bra initiativ, men det är viktigt att komma ihåg att högskoleutbildning bygger på annan utbildning som kan skilja sig riktigt mycket - både inom ett land och mellan olika länder.

För övrigt är det tänkvärt att det i Schweiz kallas reform medan vi pratar om en process. Det har hänt mer än en gång att jag har argumenterat för att Bolognaprocessen är någonting dynamiskt utan helt färdiga lösningar som ska införas, men "reform" ger ju intryck av något mer statiskt.