måndag, november 14, 2005

På väg till internat

Alldeles strax ska jag iväg för ett drygt dygns föredrag, möten, förhandlingar och mingel. Det är konsistoriet, styrelsen för Uppsala universitet, som ska ha internat på Rånäs slott. På själva mötet, det vill säga imorgon förmiddag, har vi två mycket intressanta punkter.

Det ena är universitetets verksamhetsplan för 2006. Där finns det förstås en mängd roligt (och mindre roligt :-) ), till exempel hur platserna på grundutbildningen ska finansieras. Om det blir som det brukar så blir det inte några större ändringar, förutom eventuellt något förslag från oss studenter.

Det andra som ska beslutas är vem konsistoriet vill nominera till rektor för universitetet från och med 1 juli 2006. Bo Sundqvists förordnande upphör då och regeringen ska i december välja efterträdare. Det spännande här är om konsistoriet går på valförsamlingens linje eller prioriterar annorlunda. I valförsamlingen sitter 65 representanter för universitetets lärare och studenter samt personalorganisationerna, så jag tycker att det ska mycket till för att någon ska rösta emot valförsamlingens kandidat. Vi får väl se hur det går...